ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ

લવાજમ સમરી

Sr No. District Name Total Subscription
1 AHMEDABAD CITY 1
2 Amreli 112
3 Anand 142
4 Aravali 79
5 Banaskantha 50
6 BHARUCH 120
7 Bhavnagar 55
8 BHAVNAGAR CITY 30
9 Chhota Udepur 48
10 DANG 9
11 GANDHINAGAR 80
12 Gir Somnath 56
13 Important Contact 49
14 Jamnagar-City 11
15 Junagadh 126
16 Kachchha-Rural 1
17 KHEDA 150
18 Mahesana 224
19 Mahi Sagar 17
20 Morbi 70
21 Narmada 42
22 NAVSARI 90
23 Patan 96
24 Porbandar 31
25 Rajkot - Rural 151
26 Rajkot City 54
27 Sabarkantha 73
28 Surat 46
29 Surat Rural 88
30 Surendranagar 79
31 Tapi 46
32 VADODARA CITY 24
33 VADODARA RURAL 65
34 Valsad 67
  Grand Total : 2382